Chênh lệch giá bê tông thương phẩm và bê tông tự trộn

Đăng ngày: Ngày 17 tháng 8 năm 2017
Qua so sánh thực tế ta thấy bê tông thương phẩm trộn máy và bê tông trộn thủ công có giá thành tương đương. trong khi đó chất lượng bê tông thương phẩm trộn máy cao hơn nhiều so với bê tông trộn thủ công.
Bê tông thương phẩm Bê tông trộn thủ công
Bê tông thương phẩm Mác 200 Bê tông mác 200 sụt (12 ± 2)
Giá = 750.000 đ/m3 độ sụt (12 ± 2)

Giá:  Xi măng 278 kg x 1.350 đ
Đá :         0,86 m3 x 210 đ
Cát:         0,485 m3 x 180 đ
Công trộn:          120.000 đ
Tổng cộng: 763.200 đ/1m3  độ sụt (12 ± 2)

Bê tông thương phẩm Mác 250 Bê tông mác 250 sụt (12 ± 2)
Giá  = 800.000  đ/m3  độ sụt (12 ± 2)

Giá:  Xi măng 324 kg x 1.350 đ
Đá :         0,85 m3 x 210 đ
Cát:         0,46 m3 x 180 đ 
Công trộn:          120.000 đ
Tổng cộng: 818.700 đ/m3 độ sụt (12 ± 2) 

Bê tông thương phẩm Mác 300 Bê tông mác 300  sụt (12 ± 2)
Giá  = 850.000 đ/m3  độ sụt (12 ± 2) Giá:  Xi măng 370 kg x 1.350 đ
Đá:          0,84 m3 x 210 đ
Cát:          0,45 m3 x 180 đ
Công trộn:          120.000 đ
Tổng cộng: 876.900 đ/ m3 độ sụt (12 ± 2) 

Qua so sánh thực tế ta thấy bê tông thương phẩm trộn máy và bê tông trộn thủ công có giá thành tương đương, trong khi đó chất lượng bê tông thương phẩm trộn máy cao hơn nhiều so với bê tông trộn thủ công.

 Vì sao bê tông thương phẩm lại có giá rẻ như vậy so với bê tông tự trộn:
- Bê tông thương phẩm mua xi măng rời, số lượng lớn nên giá thành giảm khoảng 20%.   
- Công ty bê tông thương phẩm thường có mỏ đá riêng nên giá thành giảm khoảng 30 %.
- Cát vàng được mua tập trung số lượng lớn nên giá thành giảm khoảng 30%.
- Sản xuất tập trung số lượng lớn sử dụng nhiều máy móc.

bê tông việt nhật

 Đến với Bê tông Việt- Nhật quý khách không chỉ nhận được bê tông chất lượng cao mà còn nhận được dịch vụ cung cấp bê tông chuyên nghiệp. 
 "Chất lượng công trình, sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí hoạt động của Bê tông Việt - Nhật"
 THỜI GIAN PHỤC VỤ: 24/24H TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN.